ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ Fiberglass grating รางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส

Attribute:

ฝาบ่อไฟเบอร์กลาส รางระบายน้ำเหล็ก ฝาปิดท่อระบายน้ำ ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ แมนโฮลโคเวอร์ ฝาท่อเหล็กหล่อเหนียว ฝาปิดบ่อครอบท่อระบบบำบัดน้ำเสีย Steel grating ฝาปิดท่อ ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ฝาบ่อปิดท่อพักระบายน้ำ ฝาบ่อพักแมนโฮลเหล็กหล่อเหนียว ฝาบ่อเหล็กหล่อ, ฝาท่อระบายน้ำ, ฝาบ่อบําบัดน้ําเสีย

ฝาบ่อไฟเบอร์กลาส รางระบายน้ำเหล็ก ฝาปิดท่อระบายน้ำ ฝาท่อ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ แมนโฮลโคเวอร์ ฝาท่อเหล็กหล่อเหนียว ฝาปิดบ่อครอบท่อระบบบำบัดน้ำเสีย Steel grating ฝาปิดท่อ ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ฝาบ่อปิดท่อพักระบายน้ำ ฝาบ่อพักแมนโฮลเหล็กหล่อเหนียว ฝาบ่อเหล็กหล่อ, ฝาท่อระบายน้ำ, ฝาบ่อบําบัดน้ําเสีย

ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ

Model FRP-A-01

ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ รุ่น ปิดข้าง 2 ฝั่ง

รุ่นความยาว 500 มิลลิเมตร

Model FRP-A-01ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำยาว (mm.)กว้าง (mm.)สูงบ่า (mm.)ช่อง (mm.)
FRP-A-011ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5001502538x38
FRP-A-012ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5002002538x38
FRP-A-013ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5002502538x38
FRP-A-014ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5003002538x38
FRP-A-015ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5003502538x38
FRP-A-016ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5004002538x38
FRP-A-017ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5005002538x38

 

 

ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ

Model FRP-A-01

ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ รุ่น ปิดข้าง 2 ฝั่ง

รุ่นความยาว 1000 มิลลิเมตร

Model FRP-A-01ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำยาว (mm.)กว้าง (mm.)สูงบ่า (mm.)ช่อง (mm.)
FRP-A-018ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ10001502538x38
FRP-A-019ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ10002002538x38
FRP-A-0110ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ10002502538x38
FRP-A-0111ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ10003002538x38
FRP-A-0112ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ10003502538x38
FRP-A-0113ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ10004002538x38
FRP-A-0114ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ10005002538x38

 

 

ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ

Model FRP-A-02

ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ รุ่น เปิดข้าง 2 ฝั่ง

รุ่นความยาว 500 มิลลิเมตร

Model FRP-A-02ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำยาว (mm.)กว้าง (mm.)สูงบ่า (mm.)ช่อง (mm.)
Model FRP-A-021ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5001502538x38
Model FRP-A-022ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5002002538x38
Model FRP-A-023ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5002502538x38
Model FRP-A-024ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5003002538x38
Model FRP-A-025ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5003502538x38
Model FRP-A-026ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5004002538x38
Model FRP-A-027ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5005002538x38

 

 

ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ

Model FRP-A-02

ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ รุ่น เปิดข้าง 2 ฝั่ง

รุ่นความยาว 1000 มิลลิเมตร

Model FRP-A-02ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำยาว (mm.)กว้าง (mm.)สูงบ่า (mm.)ช่อง (mm.)
FRP-A-028ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ10001502538x38
FRP-A-029ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ10002002538x38
FRP-A-0210ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ10002502538x38
FRP-A-0211ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ10003002538x38
FRP-A-0212ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ10003502538x38
FRP-A-0213ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ10004002538x38
FRP-A-0214ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ10005002538x38

 

 

ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ

Model FRP-A-03

ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ รุ่น เปิดข้างฝั่งเดียว

รุ่นความยาว 500 มิลลิเมตร

Model FRP-A-03ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำยาว (mm.)กว้าง (mm.)สูงบ่า (mm.)ช่อง (mm.)
FRP-A-031ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5001502538x38
FRP-A-032ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5002002538x38
FRP-A-033ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5002502538x38
FRP-A-034ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5003002538x38
FRP-A-035ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5003502538x38
FRP-A-036ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5004002538x38
FRP-A-037ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5005002538x38

 

 

ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ

Model FRP-A-03

ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ รุ่น เปิดข้างฝั่งเดียว

รุ่นความยาว 1000 มิลลิเมตร

Model FRP-A-03ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำยาว (mm.)กว้าง (mm.)สูงบ่า (mm.)ช่อง (mm.)
Model FRP-A-038ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5001502538x38
Model FRP-A-039ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5002002538x38
Model FRP-A-0310ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5002502538x38
Model FRP-A-0311ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5003002538x38
Model FRP-A-0312ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5003502538x38
Model FRP-A-0313ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5004002538x38
Model FRP-A-0314ตะแกรงไฟเบอร์กลาสรางระบายน้ำ5005002538x38

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy