ฝาท่อเหล็กหล่อ

คุณสมบัติสินค้า:

ฝาท่อเหล็กหล่อคือฝาท่อที่มีความแข็งแรงและรองรับแรงกดทับได้สูง มีหลายขนาดและหลายรูปแบบ หรือผลิตพิเศษตามต้องการ

หมวดหมู่ : ฝาท่อเหล็กหล่อ

จำหน่ายฝาท่อเหล็กหล่อ หลายรุ่น หลายแบบกลมและแบบสี่เหลี่ยม

ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมส่ง และบริการจัดส่งทั่วประเทศ

จำหน่ายฝาท่อเหล็กหล่อหลายรุ่น รองรับน้ำหนักตั้งแต่ 2 tons ขึ้นไป 

จำหน่ายฝาท่อเหล็กหล่อหลายขนาดไซส์ ราคาประหยัด

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-17 รุ่นไซต์เล็ก

เหมาะกับการใช้งานตามบ้าน อาคาร สำนักงาน

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-17ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-17502กลมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-01

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-01ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-01602กลมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-02

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-02ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-026012.5กลมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-03

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-03ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก 
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-036025กลมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-04

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-04ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-046040กลมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-09

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-09ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-09802กลมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-10

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-10ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-108012.5กลมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-11

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-11ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-118025กลมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-12

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-12ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-128040กลมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-18

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-18ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-181002กลมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-19

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-19ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-1910012.5กลมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-20

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-20ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-2010025กลมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-21

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-21ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-2110040กลมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-26

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-26ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-261202กลมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-27

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-27ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-2712012.5กลมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-28

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-28ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-2812025กลมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-29

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-29ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต๊อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-2912040กลมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

 ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-34 รุ่นไซต์เล็ก

เหมาะกับการใช้งานตามบ้าน อาคาร สำนักงาน

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-34ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-34602กลมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

 

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-05

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-05ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-05602สี่เหลี่ยมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-06

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-06ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-066012.5สี่เหลี่ยมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-07

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-07ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-076025สี่เหลี่ยมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-08

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-08ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-086040สี่เหลี่ยมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-13

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-13ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-13802สี่เหลี่ยมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-14

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-14ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-148012.5สี่เหลี่ยมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-15

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-15ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-158025สี่เหลี่ยมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-16

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-16ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-168040สี่เหลี่ยมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-22

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-22ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-221002สี่เหลี่ยมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-23

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-23ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-2310012.5สี่เหลี่ยมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-24

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-24ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-2410025สี่เหลี่ยมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-25

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-25ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-2510040สี่เหลี่ยมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-30

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-30ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-301202สี่เหลี่ยมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-31

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-31ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-3112012.5สี่เหลี่ยมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-32

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-32ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-3212025สี่เหลี่ยมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

ฝาท่อเหล็กหล่อ

Cats Iron Manhole Cover

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-33

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-33ขนาดช่องเปิด (cm.)การรับน้ำหนัก (tons)รูปแบบสีสต็อก
ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-3312040สี่เหลี่ยมผิวเคลือบสีดำสินค้าพร้อมส่ง

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้