ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ Stainless Grating

คุณสมบัติสินค้า:

ผลิตและจำหน่ายรางระบายน้ำสแตนเลส ของแท้เกรด 304 สินค้าดีมีคุณภาพสูง

ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำ ผลิตจาก สแตนเลส เกรด SUS 304 จึงทำให้มั่นใจได้ว่าตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลสปลอดสนิม   ตะแกรงสแตนเลสระบายน้ำมีหลายรูปแบบ สามารถเลือกใช้ตามความต้องการ ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน  นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษให้เลือกได้ตามต้องการ

 Model Stainless Grating STL-LA-01


ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-01
รุ่นความยาว 500 mm.
 
รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LA-011 500mm100mm25mm2mm
STL-LA-012500mm100mm25mm2mm
STL-LA-013500mm100mm25mm2mm
STL-LA-014500mm100mm25mm2mm

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-01
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LA-0151000mm100mm25mm2mm
STL-LA-0161000mm150mm25mm2mm
STL-LA-0171000mm200mm25mm2mm
STL-LA-0181000mm250mm25mm2mm

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น


Model Stainless Grating STL-LA-02 


ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-02
รุ่นความยาว 500 mm.
 
รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LA-021 500mm100mm25mm2mm
STL-LA-022500mm100mm25mm2mm
STL-LA-023500mm100mm25mm2mm
STL-LA-024500mm100mm25mm2mm

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-02
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LA-0251000mm100mm25mm2mm
STL-LA-0261000mm150mm25mm2mm
STL-LA-0271000mm200mm25mm2mm
STL-LA-0281000mm250mm25mm2mm

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น


Model Stainless Grating STL-LA-03 


ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-03
รุ่นความยาว 500 mm.
 
รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LA-031 500mm100mm25mm2mm
STL-LA-032500mm100mm25mm2mm
STL-LA-033500mm100mm25mm2mm
STL-LA-034500mm100mm25mm2mm

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-03
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LA-0351000mm100mm25mm2mm
STL-LA-0361000mm150mm25mm2mm
STL-LA-0371000mm200mm25mm2mm
STL-LA-0381000mm250mm25mm2mm

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น

 
Model Stainless Grating STL-LA-04


ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-04
รุ่นความยาว 500 mm.
 
รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LA-041 500mm100mm25mm2mm
STL-LA-042500mm100mm25mm2mm
STL-LA-043500mm100mm25mm2mm
STL-LA-044500mm100mm25mm2mm

 

นาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-04
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LA-0451000mm100mm25mm2mm
STL-LA-0461000mm150mm25mm2mm
STL-LA-0471000mm200mm25mm2mm
STL-LA-0481000mm250mm25mm2mm

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น


Model Stainless Grating STL-LA-05 


ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-05
รุ่นความยาว 500 mm.
 
รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LA-051 500mm100mm25mm2mm
STL-LA-052500mm100mm25mm2mm
STL-LA-053500mm100mm25mm2mm
STL-LA-054500mm100mm25mm2mm

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-05
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LA-0551000mm100mm25mm2mm
STL-LA-0561000mm150mm25mm2mm
STL-LA-0571000mm200mm25mm2mm
STL-LA-0581000mm250mm25mm2mm

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น

 
Model Stainless Grating STL-LA-06


ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-06
รุ่นความยาว 500 mm.
 
รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LA-061 500mm100mm25mm2mm
STL-LA-062500mm100mm25mm2mm
STL-LA-063500mm100mm25mm2mm
STL-LA-064500mm100mm25mm2mm

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LA-06
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LA-0651000mm100mm25mm2mm
STL-LA-0661000mm150mm25mm2mm
STL-LA-0671000mm200mm25mm2mm
STL-LA-0681000mm250mm25mm2mm

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น

Model Stainless Grating STL-LB-01 


ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-01
รุ่นความยาว 500 mm.
 
รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LB-011 500 mm.100 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-012500 mm.100 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-013500 mm.100 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-014500 mm.100 mm.25 mm.2 mm.

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-01
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LB-0151000 mm.100 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-0161000 mm.150 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-0171000 mm.200 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-0181000 mm.250 mm.25 mm.2 mm.

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น

 
Model Stainless Grating STL-LB-02


ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-02
รุ่นความยาว 500 mm.
 
รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LB-021 500 mm.100 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-022500 mm.100 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-023500 mm.100 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-024500 mm.100 mm.25 mm.2 mm.

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-02
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LB-0251000 mm.100 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-0261000 mm.150 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-0271000 mm.200 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-0281000 mm.250 mm.25 mm.2 mm.

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น

 
Model Stainless Grating STL-LB-03


ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-03
รุ่นความยาว 500 mm.
 
รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LB-031 500 mm.100 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-032500 mm.100 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-033500 mm.100 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-034500 mm.100 mm.25 mm.2 mm.

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-03
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LB-0351000 mm.100 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-0361000 mm.150 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-0371000 mm.200 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-0381000 mm.250 mm.25 mm.2 mm.

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น


 Model Stainless Grating STL-LB-04


ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-04
รุ่นความยาว 500 mm.
 
รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LB-041 500 mm.100 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-042500 mm.100 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-043500 mm.100 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-044500 mm.100 mm.25 mm.2 mm.

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-04
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LB-0451000 mm.100 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-0461000 mm.150 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-0471000 mm.200 mm.25 mm.2 mm.
STL-LB-0481000 mm.250 mm.25 mm.2 mm.

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น

 
Model Stainless Grating STL-LB-05


ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-05
รุ่นความยาว 500 mm.
 
รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LB-051 500mm100mm25mm2mm
STL-LB-052500mm100mm25mm2mm
STL-LB-053500mm100mm25mm2mm
STL-LB-054500mm100mm25mm2mm

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-05
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LB-0551000mm100mm25mm2mm
STL-LB-0561000mm150mm25mm2mm
STL-LB-0571000mm200mm25mm2mm
STL-LB-0581000mm250mm25mm2mm

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น

 
Model Stainless Grating STL-LB-06


ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-06
รุ่นความยาว 500 mm.
 
รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LB-061 500mm100mm25mm2mm
STL-LB-062500mm100mm25mm2mm
STL-LB-063500mm100mm25mm2mm
STL-LB-064500mm100mm25mm2mm

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ
รุ่น Model Stainless Grating STL-LB-06
รุ่นความยาว 1000 mm. 

รุ่นความยาวความกว้างความสูงความหนา
STL-LB-0651000mm100mm25mm2mm
STL-LB-0661000mm150mm25mm2mm
STL-LB-0671000mm200mm25mm2mm
STL-LB-0681000mm250mm25mm2mm

 

หมายเหตุ : บริการรับสั่งผลิตรูปแบบและขนาดอื่น

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้